Home

Kavitacija

Liposukcija bez hirurškog zahvata

Moćni alat koji garantuje rezultate u oblikovanju ljudskog tela na bezbedan, efikasan i trajan način. Rezultati su trajni i vidljivi već nakon prvog tretmana(do 5cm).

Najnoviji hit u tretiranju celulita i lokalizovanog masnog tkiva - Ultrazvučna kavitacija

Sada konačno mogu odahnuti svi oni kojima je do nedavno liposukcija bila jedino rešenje njihovih problema jer sve to i više daje upravo CaviStar, aparatkoji je preinačio polje medicine i estetike.

Aktivnost koja se ovim uređajem vrši na ljudski organizam može se definisati kao lipoliza putem lokalne ultrazvučne kavitacije. Fenomen kavitacije na odredjenoj frekfenci ultrazvuka, do sad neprimenjen u oblasti estetske medicine, uništava masne ćelije.

Nakon razaranja masnih celija, masnoća u obliku triglicerida odlazi u intersticijsku (međućelijsku) tečnost, gde se pomoću enzimske aktivnosti deli na glicerol i više masne kiseline. Glicerol odlazi u krv, a više masne kiseline u jetru, gde se metabolizuju, kao i masnoća koju unosimo hranom. Važno je napomenuti da deo razgrađene masnoće „putuje“ kroz organizam u vidu lipoproteina i mora da bude potrošen aerobnom fizičkom aktivnošću; u suprotnom, opet će se nagomilati na drugim delovima tela. Energija ultrazvučnog talasa se tokom tretmana koncentriše na tačno određenu dubinu u tkivu, što osigurava selektivno razbijanje masnih ćelija pri čemu površina kože, mišići, živci i tetive ostaju netaknute. Nakon zahvata površina kože ostaje neoštećena, nema bolova nakon zahvata, te se stoga pacijent može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

Estetski tretman sa ultrazvukom posebno je namenjen:

  • preoblikovanju lokalizovane masnoće(stomak, kolena, bokovi, zadnjica,ruke)
  • smanjenju naslaga celulita
  • reaktivaciji lokalne cirkulacije i ishrane kože
  • poboljšanju kvaliteta kože i vezivnog potkožnog tkiva

Radni protokol "Cavi Star"

Da bi se postigli najbolji rezultati, neophodno je utvrditi vreme trajanja i odgovarajuće kombinacije parametara, koji se zasnivaju na unapred podešenim programima.

CaviStar ima preko 20 različitih programa i pomoću merača debljine masnog tkiva SKINFOLD CALLIPER dobijene mere se unose u sistem aparata i on automatski bira program (individualno za svakog klijenta). Budući da organizmu treba vremena da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana treba biti najmanje 7 dana.Vreme trajanja tretmana je 40 min. Najčešće su potrebna tri do pet tretmana, rezultati su uglavnom vidljivi već nakon prvog..

Preporučljivo je ponavjati tretman svakih mesec dana, kako bi se održao postignuti rezultat.